Home

List of Espers
Dimiath
Chrona
Sympros
Kathrefe

Liath
Drasimia
Aervele
Alchithosa

Agyneo
Iefein
Marvis
Eirimo

Iperam
Thalen

Incersis
Zeflien
Frosthes
Ocerin

Asteis
Farela
Shiefa
Lierna
Misesta

Felfie
Afthire
Synesk
Kinnse

Thermis
Seafrin
Frisse
Sanfre
Verdas
Tunoro
Ferras

Aespia
Auquro
Neicro
Pyero
Aesthero
Sundro
Tefero
Cilearo
Lunaro

Raeleo
Spritza
Frosila
Valia
Feluria
Strika
Flamera
Necrisa
Noctra

Aelvie

Gaelos

Saelero
Mysthena


Cathera
Corath
Cismia
Crylis
Cereos

Firthaen
Nulfero


Venero
Feurdra
Lysere
Lefiros
Nefeilo
Anselia
Seala
Voultala
Luothina