Home

List of Espers
Dimiath
Chrona
Sympros
Kathrefe

Liath
Drasimia
Aervele
Alchithosa

Agyneo
Iefein
Marvis
Eirimo

Iperam
Thalen

Incersis
Zeflien
Frosthes
Ocerin

Asteis
Farela
Shiefa
Lierna
Misesta

Felfie
Afthire
Synesk
Kinnse

Thermis
Seafrin
Frisse
Sanfre
Verdas
Tunoro
Ferras

Sefiro
Selapa
Sefrosa
Selanro
Seflera
Senula
Setrox
Sedris

Filina
Fonsila
Astila
Samhila
Hiemila
Nothila

Aespia
Auquro
Neicro
Pyero
Aesthero
Sundro
Tefero
Cilearo
Lunaro

Raeleo
Spritza
Frosila
Valia
Feluria
Strika
Flamera
Necrisa
Noctra

Aelvie
Spirali
Crisali
Athrali
Nathali
Lithali
Drethali
Magnali
Corrali

Gaelos
Plorin
Klavrin
Everrin
Raderin
Telerin
Acilrin
Lanorin
Shalrin

Saelero
Mysthena
Lapena
Sievena
Feirlena
Plathena
Noxhena
Santhena
Elethena


Cathera
Corath
Cismia
Crylis
Cereos

Firthaen
Nulfero

Vicalos
Rekoso
Koraos
Punaro
Paravlo
Lapallo
Tirako
Valvaro
Zathiso
Nacerthis
Pithero

Velerva
Feurdra
Derakha
Perthrea
Leisphean
Sahlerza
Lyncreas
Siysfen
Creslean
Selentha
Fenthes

Pangera
Tynaros
Meyalza
Castroda
Palitrosa

Vedensa
Tintrea
Edafeo
Holztron
Enedro
Dentrota
Artrera
Sabbien
Skenpola
Ostierus


Luothina
Lefiros
Venero
Liazour
Lysere
Nefeilo
Anselia
Seala
Voultala
Feviro
Larasys
Cralican
Lumina